Turistická infraštruktúra


Popis:
  • súčasťou odpočívadiel je ďalší drobný mobiliár – zostava na sedenie, smetný kôš, stojan na mapu, stojany pre bicykle, servisný stojan pre bicykel a pod.

  • z oceľovej, alebo drevenej konštrukcie

  • najvhodnejšie situovať do lesov, k náučným chodníkom, zaujímavým turistickým lokalitám v extraviláne obcí a miest, pozdĺž cyklotrás. Spracúvame realizáciu odpočívadla počnúc spracovaním projektovej dokumentácie, inžinierskou činnosťou až po realizáciu komplexnej stavby.

Produkty

Máte záujem o naše služby ?

Kontaktovať nás