Uzamykateľné prístrešky


Popis:
  • môžu slúžiť na bezpečnú úschovu bicyklov, osobných vecí v rekreačných zónach, prípadne ako vonkajšie sklady, v ktorých možno zrealizovať aj nabíjacie stanice pre e-bicykle, e-motorky a pod.

  •  prístrešky rozdeľujeme od jednoduchých typov na mechanické zámky až po inteligentné systémy, ktoré spolu môžu v rámci preddefinovanej siete komunikovať, spolupracovať, zdieľať dáta, byť zabezpečené kamerovými systémami a pod.

  • súčasťou ponuky sú aj Inteligentné uzamykateľné prístrešky, ktoré môžu byť pripojené na rozvodnú sieť NN, alebo môžu byť napájané z autonómneho zdroja – fotovoltickými panelmi. Vyvíjame a dodávame aj vlastný software na správu a administráciu systému prístreškov. Okrem výroby a dodávky produktu vieme zabezpečiť tiež stavebné práce súvisiace s realizáciou základovej konštrukcie a spevnenej plochy pod prístreškom.

Máte záujem o naše služby ?

Kontaktovať nás