background

O nás

Moderná spoločnosť cieľená na vývoj, výrobu a dodávku inovatívnych produktov s cieľom znížiť negatívne dopady modernej konzumnej spoločnosti

Image


Kto sme?

Neustále narastajúce zaťaženia životného prostredia v dôsledku zvyšovania individuálnej motorovej dopravy a nezmyselného komfortu v mestskom prostredí nás motivovalo založiť modernú spoločnosť, ktorá zacieli svoje portfólio na vývoj, výrobu a dodávku inovatívnych produktov s cieľom znížiť tieto negatívne dopady modernej konzumnej spoločnosti.

Snažíme sa vytvoriť účelný a atraktívny mobiliár, architektúru a služby, ktoré svojim charakterom pomôžu potlačiť nie dopad negatív, ale už ich príčinu – podporou a rozvojom nemotorovej mobility či zavádzaním trvalo udržateľnej koncepcie do prostredia miest.

Vždy hľadáme nové talenty

Snažíme sa vytvoriť účelný a atraktívny mobiliár, architektúru a služby, ktoré svojim charakterom pomôžu potlačiť nie dopad negatív, ale už ich príčinu – podporou a rozvojom nemotorovej mobility či zavádzaním trvalo udržateľnej koncepcie do prostredia miest.

Pozrieť pracovné ponuky

Máte záujem o naše služby ?

Kontaktovať nás