Vývoj software, bikesharingové systémy


image

Vývoj software, bikesharingové systémy

Realizácia a prevádzka systémov zdieľaných bicyklov, systém požičovne verejných bicyklov.

Systém požičovne verejných bicyklov v mestách a obciach určený na každodenné používanie. Vytvára alternatívu k verejnej, resp. individuálnej motorovej doprave. Bicykle vyvinuté na tento účel sú zaparkované v diaľkovo kontrolovanej stanici, kde si koncový užívateľ môže bicykel požičať a v inej stanici, v rámci bikesharingového systému, ho vrátiť späť.

Ľudia sa tak majú možnosť relatívne rýchlo a bezproblémovo dopraviť tam kam potrebujú.

V súčastnosti majú požičovne verejných bicyklov vo svete narastajúci trend, a to aj napriek tomu, že nejde o nový fenomén. Predstavuje jednu z významných príležitostí udržatelného rozvoja cestovného ruchu a dopravnej situácie, ktoré prináša so sebou množstvo výhod - benefitov akými sú napríklad zdravie, životné prostredie, finančné úspory, osobná a sociálna pohoda, atraktivita, mobilita, zmena dopravných návykov. Počet takýchto projektov po celom svete sa pohybuje v stovkách projektov. Dnes ich je možné nájsť vo všetkých významných metropolách. 

V rámci systému požičovne verejných bicyklov Vám komplexne zabezpečíme nasledujúce služby: 

  • Zabezpečenie prevádzky systému požičovne zdieľaných bicyklov
  • Servisná činnosť
  • Zákaznícka podpora (call centrum)
  • Poradenská činnosť

Okrem systémovej podpory bikesharingu, už ako bolo spomenuté, sa naša spoločnosť venuje aj vývoju  najmä bezpečnostných software, ktoré slúžia hlavne pre vyšší stupeň ochrany spotrebiteľov našich produktov. 

Máte záujem o naše služby ?

Kontaktovať nás