Projekčné služby a inžinierska činnosť


image

Projekčné služby a inžinierska činnosť

Architektonický a dizajnový návrh konkrétnych produktov, spracovanie vizualizácií, výrobnej dokumentácie, šablón a finálnych produktov. Inžinierska činnosť súvisiaca s vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia, ohlášky drobnej stavby pre účely umiestnenia našich produktov – prístreškov, odpočívadiel, mobiliáru.

Máte záujem o naše služby ?

Kontaktovať nás