Výroba produktov a stavebná činnosť


image

Výroba produktov a stavebná činnosť

Naša spoločnosť sa venuje výrobe, dodávke a montáži produktov podporujúcich rozvoj trvalo udržateľnej mobility a architektúry. Do nášho portfólia patrí prevažne mestský mobiliár - lavičky, smetné koše, stojany pre bicykle, servisné stojany pre bicykle, prístrešky, uzamykateľné prístrešky pre bicykle, cyklogaráže, nabíjacie stanice pre e-biky a pod. Väčšina našich produktov je špecifická a preto si vyžadujú individuálny prístup. Proces je prísne kontrolovaný od návrhu cez realizáciu až po ich odovzdanie. Naše produkty dodávame prevažne na kľúč a preto v niektorých našich realizáciach sú obsiahnuté aj stavebné práce potrebné pre osadenie našich produktov - spevnené plochy, základové konštrukcie, terénne úpravy, súvisiace sadové úpravy, odvodnenie

Máte záujem o naše služby ?

Kontaktovať nás