beluša

66 parkovacích miest

Beluša je príkladom správne zvolených, umiestnených a využívaných úschovní pre bicykle. Dva Cyklosafe Lite-y so SMART technológiou (vstup na čipy a taktiež aj na webovú aplikáciu, kamera, osvetlenie a iné) napájané z fotovoltaických panelov, pre 60 bicyklov, sú k dispozícií na hlavných autobusových zastávkach, ktoré sú cyklistickou verejnosťou veľmi vítané. V centre obce je okrem SMART cykloúschovne vybudovaná aj zóna pre odpočinok s lavičkou, odpadkovým košom, stojanmi pre bicykle typu U. Pre drobné opravy aj servisný stojan pre bicykle a to všetko obklopené krásnou flórou a faunou vo forme novovybudovaného malého parku.

Vyhľadávanie produktov