...

O NÁS

Meníme verejný
priestor k lepšiemu.

Sme moderná spoločnosť, ktorej počiatky siahajú do roku 2017. V súčasnosti pôsobíme na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike. Zaoberáme sa vývojom, výrobou a dodávkou inovatívnych produktov s cieľom zníženia negatívnych dopadov modernej konzumnej spoločnosti. Prinášame ekologické a verejno-prospešné riešenia pre obce, mestá a veľké spoločnosti. Vytvárame účelný a atraktívny mobiliár, architektúru a služby, ktoré svojim charakterom pomôžu potlačiť nie dopad negatív, ale už ich príčinu – podporou a rozvojom nemotorovej mobility či zavádzaním trvalo udržateľnej koncepcie do prostredia miest.

Moderné a ekologické riešenia

Zameriavame sa na používanie kvalitných materiálov a na vhodný výber moderných technológií s pozitívnym dopadom na spoločnosť. Podporujeme a rozvíjame nemotorovú mobilitu a zavádzame trvalo udržateľnú koncepciu. Pomáhame premieňať všetky druhy priestorov tak, aby sa stali priateľskými a udržateľnými k prostrediu. Vizuálne stvárnenie a technické riešenie vieme prispôsobiť individuálnym potrebám klienta. Okrem produktov v našom portfóliu realizujeme aj dodávky na mieru podľa dodanej realizačnej alebo výrobnej dokumentácie.

Vyhľadávanie produktov