Dunajská Lužná

Prehrať video

60 parkovacích miest

Na ŽS Nové Košariská boli vybudované dva Cyklosafe Lite prístrešky pre 60 bicyklov s kvalitnými poschodovými a vertikálnymi stojanmi, o ktoré si užívatelia vedia svoje bicykle uzamknúť v troch bodoch ( predné, zadné koleso a rám). V oboch sú umiestnené servisné stojany pre opravu bicyklov. V uvedených Cyklosafe Lite-och je použitá SMART technológia (vstup na čipy a webovú aplikáciu, kamera, osvetlenie a iné)- napájaná z  fotovoltaických panelov, kde jeden Cyklosafe Lite čerpá slnečnú energiu aj na vytváranie wi-fi siete.

Vyhľadávanie produktov