MODERN AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
SOLUTIONS ALSO IN YOUR CITY

CATEGORIES

We are changing the public space

for the better

Dopady konzumnej spoločnosti nás motivovali založiť modernú spoločnosť, ktorá prináša ekologické a verejnoprospešné riešenia pre obce, mestá a veľké spoločnosti. Zameriavame sa na vývoj a realizáciu inovatívnych produktov, ktoré pomôžu budovať kvalitné zázemie pre obyvateľov mobiliár pre chodcov a cyklistov, inteligentné uzamykateľné prístrešky, systémy zdieľaných bicyklov a pod.

REFERENCES

25

LOCKABLE
TOOLS

51

OPEN
TOOLS

117

STANDING
ON BICYCLES

510

OTHER
MOBILIAR