...

Komárno

60 parkovacích miest

Dve inteligentné cykloúschovne Cyklosafe Lite, so SMART technológiou ( vstup na čipy a taktiež aj na webovú aplikáciu, kamera, osvetlenie a iné ) napájané z fotovoltaických panelov, slúžia potrebám cyklistov pri bezpečnom parkovaní svojich bicyklov v meste Komárno. Každý po 30 parkovacích miest v kvalitných poschodových a vertikálnych stojanoch. Voľba priestorov pri autobusovej stanici a termálnom kúpalisku je vhodný ako z hľadiska dochádzania do zamestnania, tak aj z hľadiska rozmachu cyklo-turizmu a tým aj využívania už existujúcich cyklotrás.

Vyhľadávanie produktov