...

Topoľčany

80 parkovacích miest

Dva veľkokapacitné Cyklosafe Lite Atyp-y ako Smart uzamykateľné cykloprístrešky (vstup na čipy, kamera, osvetlenie a iné) napájané z fotovoltaických panelov, predstavujú neodmysliteľnú súčasť cyklistickej infraštruktúry pri novovybudovanej cyklotrase. Použité boli modulové stojany s opornou tyčou, aby si užívatelia vedeli svoje bicykle uzamknúť v troch bodoch .

Vyhľadávanie produktov