...

Voderady

78 parkovacích miest

Tri Cyklosafe Lite-y so SMART technológiou (vstup na čipy a taktiež aj na webovú aplikáciu, kamera, osvetlenie a iné) napájané z fotovoltaických panelov spestrujú cykloinfraštruktúru obce Voderady. Každý z nich po 26 parkovacích miest s kvalitnými modulovými stojanmi s opornou tyčou, aby si užívatelia vedeli svoje bicykle uzamknúť v troch bodoch (predné, zadné koleso a rám), doplnené o moderné stojany pre kolobežky.

Vyhľadávanie produktov