Vydrany

84 parkovacích miest

Okrem Cyklosafe Compact-u pre 24 bicyklov umiestneného pri obecnom úrade a pri futbalovom štadióne, ktorý je vybavený poschodovými stojanmi s plynovým mechanizmom pre komfort a ľahkú manipuláciu pre užívateľa, boli na ďalších piatich rôznych lokalitách ako je pošta, cintorín, miestne kultúrne stredisko atď., umiestnené voľne prístupné, otvorené cykloprístrešky. Každý jeden voľne prístupný, otvorený cykloprístrešok je vybavený modulovými stojanmi s opornou tyčou, aby si užívatelia vedeli svoj bicykel uzamknúť v troch bodoch (predné, zadné koleso a rám).

Vyhľadávanie produktov